top of page

ביטוח סיכונים מיוחדים

עולם העסקים המתפתח והחדשני והרצון לנהל ולהוביל עסק להצלחה, דורש התמודדות עם החלטות מקצועיות מורכבות וחשיפה משמעותית בפני סיכונים  מיוחדים. שוק הביטוח מציע מס' פתרונות שונים לכיסוי החשיפות הנ"ל, אך מדובר בפוליסות מורכבות המצריכות ידע מעמיק והתמחות ספציפית לצורך מתן מענה מלא למבוטח.
  

ביטוח חטיפות וכופר: 

ביטוח חטיפות וכופר מתאים לארגונים אשר שולחים עובדים למדינות בהם קיימת סבירות לחטיפות, סחיטות ואיומים (הדגש הוא על יעדים במזרח אירופה, אסיה, אפריקה ואמריקה הלטינית), ניהול נכון ומקצועי של אירוע חטיפה הינו גורם מכריע על תוצאות החטיפה. מעבר לסיכון של אובדן חיי העובד והפגיעה הפיזית והנפשית של הקורבן, אירוע כזה גורם לנזקים לארגון כגון: תשלום דמי הכופר, פגיעה במוניטין ועוד. הנתונים מצביעים על כך שעובדים הנשלחים לעבודה בחו"ל, בין אם מדובר בנסיעה קצרה או ארוכה, חשופים בצורה מוגברת לחטיפות, מעצרי שווא, סחיטות וכופר.

ביטוח חבות מוצר רפואית וניסויים קליניים:

ביטוח חבות מוצר מכסה יצרנים, מפיצים ויבואנים בפני חבות משפטית הנובעת מנזקים או פגיעות שנגרמו על ידי פגם או תקלה במוצר. הפוליסה משפה את החברה בגין תביעות הנובעות מכל פגם הגורם לפגיעת גוף ו/או נזקי רכוש. תעשיית מדעי החיים הינה ענף ייחודי בחשיפתו הספציפית לסיכונים ובדרישות הביטוחיות הייחודיות שלו. פעמים רבות קשה לקבל כיסוי הולם לסיכונים הממשיים העומדים בפני החברות העוסקות בתחום, והן לא תהיינה מכוסות כהלכה תחת פוליסה סטנדרטיות. בפוליסה זו חשוב לבדוק כי קיים כיסוי גלובלי, כי קיים כיסוי לניסויים הקליניים וכן כי קיים כיסוי לכל מי שחשוף לתביעה. כיסוי ביטוחי הולם צריך להיות מותאם באופן ספציפי ושונה מחברה אחת לשנייה, ניתן לכלול תחת כיסוי אחד  חבות כללית (ביטוח צד שלישי כללי), חבות מוצר וחבות בגין ניסויים קליניים בבני אדם.

ביטוח סייבר:

סיכוני סייבר אינם עוד נחלת סרטי מדע בדיוני בלבד, מידי יום מתפרסמות ידיעות על מתקפות מתוחכמות שמבוצעות כנגד מדינות, ארגונים פרטיים וציבוריים, רשתות ציבוריות ופרטיות, תשתיות לאומיות ועוד. תוצאות מתקפות אלה עלולות להיות הרסניות עד כדי הפסקת פעילות של המותקף, אובדן הכנסות, פגיעה במוניטין, הוצאות משפטיות ואף פגיעה בחיי אדם. האיום של מתקפות ההאקרים - בין אם המניע שלהם הוא כלכלי, פלילי, אנרכיסטי או פוליטי – הולך ומחמיר עד לדרגה כזו שבה המומחים בתחום מודים כי כיום כבר בלתי אפשרי למנוע את החדירה באופן מוחלט. לצד חברות אשראי , בנקים, מגה אתרי אינטרנט כגון פייסבוק וטוויטר או אתרי קניות באינטרנט, ההאקרים אינם פוסחים על חברות קטנות ובינוניות ואולי אף מתעניינים בהן יותר, באשר הן מניבות תגמול גבוה ביחס ל"השקעה" הכרוכה בפריצתן .

 פוליסת הסייבר מספקת מענה לתביעות של צדי ג' בגין אירועים מכוסים; תשלום הוצאות למבוטח (צד א') בגין אירועים מכוסים, כגון: הוצאות משפטיות, הוצאות בגין מומחי סייבר, יועצי תקשורת ויחסי ציבור, הוצאות דיווח ללקוחות במקרה של הפרת פרטיות; כיסוי אובדן הכנסות למבוטח בגין אירוע מכוסה מתמשך; פיצוי בגין כספים ששולמו בעקבות סחיטה ואיום לגרימת נזק למאגרי המידע ופרסום מידע אישי; וקנסות רגולטורים ברי ביטוח.

bottom of page